Yhteystiedot:

Anssi Kirvesniemi
PhysioPilates-ohjaaja
Somatic Pilates-ohjaaja
Somatic Stretching-ohjaaja
FIFH PhysioTrainer
THM, fysioterapeutti
MyFascia-terapeutti

puh. 040-9128160

Sähköposti:
anssi.kirvesniemi@gmail.com
Kotisivu:
www.kehokuntoon.fi
Tunnit: Suomen Nuoriso-opistolla, Paukkulantie 22

Terveys ja kuntopalvelu
Anssi Kirvesniemi
Mikkeli
Y-tunnus: 1488452-1

Yhteystiedot

Anssi Kirvesniemi

PhysioPilates-ohjaaja

Somatic Pilates-ohjaaja

Somatic Stretching-ohjaaja

PhysioTrainer (Personal Trainer, FIHF)

THM, (työ)fysioterapeutti)

MyFascia Team-jäsen

puh. 040-9128160

PhysioPilatestunnit Suomen Nuoriso-opistolla, Paukkulantie 22.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminta perustuu terveyshyötyjä hakevien henkilöiden terapeuttiseen toimintaan ja kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yksityisille ja yleisölle terveyspalveluja ja terveyshyötyjä sekä hyödyllistä tietoa liikunnasta ja terveydestä. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista terapeuttista toimintaa tarjotaan vastaanottotoimintana, ryhmätunteina sekä koulutusta tarjotaan Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen yleisötapahtumina, ryhmätapahtumina sekä verkkokursseilla. Verkkokursseissa peruutusaika on 14- 30 päivää.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa liikunnasta ja terveydestä sekä siihen liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten kurssien myyntiä. Myynnillä Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimi rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimeltä vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerron tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytän. Tietoja ei käytetä mihinkään hämärätarkoituksiin eikä jaeta ulkopuolisille. Kaikkien edellä mainittujen kohderyhmien asiakkaiden tietoja päivittää Anssi Kirvesniemi, joka hoitaa asiakaspalvelua ja laskutusta. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen perustajan, Anssi Kirvesniemi käyttöön. Käytöstä vastaa Anssi Kirvesniemi, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

 

Yksityisyys ja tietosuo

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen fi-sivuilla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi  (y-tunnus 1488452-1)

www.kehokuntoon.fi ja www.kehokuntoon247.fi

Anssi Kirvesniemi, puh. 040 9128160

Sähköposti: anssi.kirvesniemi@gmail.com tai info@kehokuntoon247.fi

 

Rekisterin nimi

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen asiakkaan ja Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimeltä ja samalla Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen verkkokurssin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimeä paremmin ihmisten tarpeita palveleviksi ja jotta tiedän poistaa listoiltani ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihini. Ja voin kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin en tee turhaa markkinointia tai säilytä ihmisten sähköposteja turhaan.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimi on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Anssi Kirvesniemelle yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Terveys ja kuntopalvelu Anssi Kirvesniemi toiminimen osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Anja Anssi Kirvesniemelle, ks. yhteystiedot yllä.